Hästliniment- När? Var? Hur?

Den som googlar på ”Hästliniment” ser snart att det finns en rad olika frågor kring denna produkt. Här samlas några av dessa.

Vad används hästliniment till?

Hästliniment används på samma sätt som liniment för människor. Det är en kräm som smörjs in i huden och som huden snabbt absorberar. Därefter kommer det verka mjukgörande och hästens muskler slappnar då lättare av. Det kan därmed användas vid stela och spända muskler. Ibland används liniment för att få hästen att slappna av med specifikt spända muskler vilket kan vara en orsak till snedbelastning eller liknande.

Med liniment på huden ökar även transporten av kroppens slaggprodukter när musklerna masseras efter exempelvis träning.

Hur appliceras det?

Stryk på linimentet på det ömmande området. Var mycket noga med att inte få liniment i öppna sår, ögon eller mun. Tvätta händerna noga med tvål och vatten efter att du hanterat det. På grund av dess styrka bör det hållas borta från barn.

Är det skillnad på olika liniment?

Ja, det finns flera olika liniment som kan användas beroende på vilket resultat man söker efter. Vissa skapar först en kylande känsla och därefter uppstår värmen. Dessa kan exempelvis användas på muskler som arbetet och därmed är varma. Linimentet är både smärtlindrande, minskar svullnader och förebygger inflammation.

Sen finns det liniment som enbart har den kylande effekten. Dessa brukar främst användas vid akuta skador för att hålla nere svullnader och smärta. De kan delvis liknas med hur ispåsar och isspray används (dessa skapar däremot starkare kyla). Ytterligare liniment skapar enbart värme och används främst förebyggande för att värma upp muskler och leder.

När ska det inte användas?

För det första ska det inte användas för nära ögon, näsa, mun samt vid sår. Det bör inte heller användas vid skador med målet att minska smärtan så att man kan belasta exempelvis benet. Risken i detta fall är att man lägger större belastning än vad man borde och att skadan därmed bara förvärras.

Överlag ska man försöka att använda liniment relativt begränsat dvs. inte regelbundet. Det bör ses som en behandling under en kortare period. Man kan även fråga sig om hästen behöver liniment, vila eller ingen behandling alls.

Ska liniment användas förebyggande eller som behandling?

Liniment brukar oftast användas som förebyggande åtgärd. Detta för att muskler ska slappna av, värme uppstå och smärta minska. Det blir därmed även ett sätt att förebygga skaderisk.

Kan hästliniment värma upp hästen så att vanlig uppvärmning inte måste ske?

Nej, det ska inte ses som något ersättande utan som ett komplement. Liniment ska inte heller användas dagligen utan enbart när det behövs som ett extra stöd.

Var går det att köpa hästliniment?

Detta liniment vänder sig främst mot hästar och därmed brukar det kunna hittas i välsorterade butiker med hästprodukter och hästtillbehör. Eftersom det är en tränings- och rehabiliteringsprodukt är det inte sällan som den även hittas hos större återförsäljare av träningsredskap och hälsoprodukter. Exempelvis säljer Svenskt Hälsokost hästliniment trots att deras största utbud är riktat mot människor.

Ett av de mer kända märkena är Fyra Ess och en flaska av deras liniment kan köpas för ca 80-100 kr.

Vad består hästliniment av?

Innehållet kan variera något. Det som presenteras här är från linimentet från Fyra Ess. Utöver vatten innehåller det bland annat champor, polyacrylamide, liquidum och isoparaffin. Är hästen allergisk mot något bör man testa först med en mindre mängd.

Är det tävlingshästar bör man kontrollera att produkten har godkänts av Svenska Travsportens Centralförbund för doping.

Kan hästliniment användas på människor?

Produkten är utvecklad för att användas på hästar och producenterna nämner inte heller något om att det ska användas av människor. Däremot finns det ett flertal personer som testat och även använder detta regelbundet.

Det kan alltså användas men eftersom producenterna inte uppmanar till detta finns en fördel att hålla sig till produkter som är tillverkade för att möta människors behov. Bland annat kan det vara olika regler gällande produkter för människor och djur.

I forumtrådar har detta liniment diskuterats och de som använder det säger att man kan använda det som vanligt liniment. Däremot är det flera som säger att ”det kan vara svagare” än ett klassiskt liniment. Hästarna är relativt känsliga trots deras storlek och hur huden tar upp linimentet avgör även hur produkten är uppbyggd.

En orsak till att hästliniment används av människor kan vara priset då literpriset är betydligt lägre. Men det är alltså på egen risk och inget som rekommenderas.

Har du frågor kring när, hur och varför liniment ska användas så vänd dig till en veterinär. Dessa kan göra en helhetsbedömning av skadan hos hästen och därmed på ett tydligt sätt avgöra vilken behandlingsform som passar bäst.

 

 

 

 

Facebook Kommentarer

About

Kategorier: Hästar